Aktuálně
Domácí násilí je problém a věnuje se mu málo pozornosti, myslí si drtivá většina obyvatel Česka

5.1.2021 | Velká většina běžné populace vnímá fenomén domácího násilí jako závažné či podstatné téma zasahující významnou část společnosti. Zlehčují ho spíš muži. Fyzické i psychické násilí může dle většiny dotázaných způsobit stejně závažnou újmu. Naproti tomu sexuální násilí ve vztahu dle názoru české veřejnosti tak zásadní šrám na oběti nezanechá. Vyplývá to z kvantitativního výzkumu, který pro Nadaci Vodafone, realizoval FOCUS. Na výzkumu spolupracovaly výzkumnice Sociologického ústavu AV ČR a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy zveřejněného k Mezinárodnímu dni za odstranění násilí páchaného na ženách (25.11.). Zjištění poslouží k dalšímu rozšiřování bezplatné mobilní aplikace Bright Sky pro řešení domácího násilí, kterou Nadace Vodafone v Česku provozuje.

celý článek

TISKOVÁ ZPRÁVA: BIOPOTRAVINY OPTIKOU ČESKÉ A POLSKÉ VEŘEJNOSTI

1.1.2021 | Agentura Focus ve spolupráci s polskou výzkumnou agenturou IMAS provedla reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky a populaci Polské republiky ve věku 15-65 let. Výzkum proběhl v ČR ve dnech 6. - 20. prosince 2019 a v PL 18. - 30. října 2019. Výběrový vzorek tvořilo v Česku 1005 a v Polsku 1028 respondentů vybraných metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obce a kraje bydliště. Cílem výzkumu bylo zmapování vztahu české a polské veřejnosti k biopotravinám.

celý článek

Hledáme spolehlivé tazatele pro dlouhodobou spolupráci

1.1.2018 | FOCUS ke své práci potřebuje spolehlivé a pracovité lidi, protože bez nich by nemohl nabízet svým klientům služby a výzkumy v té nejlepší kvalitě.

celý článek

Čechům vadí dvojí kvalita potravin v Evropě, ukázal průzkum. Nevěří těm z Polska, Číny a Německa

21.2.2016 | Podle nového průzkumu Státní zemědělské a potravinářské inspekce považuje více než čtvrtina dotazovaných různou kvalitu potravin v Evropě za manipulaci. Skutečný důvod podle spotřebitelů spočívá v tom, že výrobci šetří na dražších surovinách. Mezi nejvíce falšované potraviny podle spotřebitelů patří zejména uzeniny, marmelády či lihoviny. Podle ministra zemědělství je důležitá edukace zákazníka a jeho zpětná vazba obchodníkovi.

celý článek

Reklama a český spotřebitel

22.10.2015 | Z výzkumu agentury Focus plyne, že více než čtyři pětiny české dospělé populace (85 %) jsou reklamou přesyceny, mají pocit, že reklamy je všude příliš mnoho. Polovina dotázaných (48 %) vnímá reklamu jako užitečnou v tom smyslu, že jim přináší informace o nabídce produktů. Necelá třetina populace (30 %) si o reklamě povídá s přáteli.

Necelá třetina populace (30 %) si o reklamě povídá s přáteli. Reklamním sdělením a informacím obsažených v reklamě důvěřuje pouze čtvrtina české dospělé populace. 70 % obsahu reklamních sdělení nedůvěřuje. Vyšší důvěru mají lidé k reklamě v místě prodeje a klasickým, tiskovým či tištěným formátům jako jsou letáky a katalogy, print, outdoor, a k reklamě v televizi a rádiu. Podprůměrnou míru důvěryhodnosti mají reklamní sdělení komunikovaná s využitím nových médií.

Ovlivnění nákupního chování reklamou zcela vylučuje jen 23 % dotázaných, zbývající dvě třetiny připouští nějakou míru ovlivnění reklamou (25 % přímo - rozhodně/spíše ovlivňuje, 41 % nepřímo - spíše neovlivňuje). Celkově nejvyšší vliv na nákupní rozhodnutí či kupní chování respondenti přisuzují tištěným letákům a katalogům, dále komunikaci v místě prodeje a TV reklamě. Na základě vztahu k reklamě lze českou dospělou populaci rozdělit do pěti segmentů – mladých otevřených (11 % v populaci ), zralých otevřených (12 %), pasivních (25 %), rezervovaných (26 %) a odmítajících (26 %).

Autor výzkumu: Filip Rozsíval (rozsival@focus-agency.cz)

Pokud chcete vědět více o tom, jak se vyvíjí reklamní trh klikněte zde.

© 2015 Focus Agency
vytvořilo Anything Studio