Aktuálně
Hospodaření domácnosti v roce 2024

14.3.2024 | Zdražování, vysoké ceny energií a vysoká míra inflace se promítly a dále promítají do spotřebitelského chování českých domácností. Meziročně se zhoršila aktuální situace domácností a výhled do budoucna stále není příznivý, je ovšem optimističtější než před rokem. Dílčí poklesy v plánovaném šetření či změně nákupního chování lze připisovat již realizovaným změnám v předchozím roce.

celý článek

TISKOVÁ ZPRÁVA: BIOPOTRAVINY OPTIKOU ČESKÉ A POLSKÉ VEŘEJNOSTI

1.1.2021 | Agentura Focus ve spolupráci s polskou výzkumnou agenturou IMAS provedla reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky a populaci Polské republiky ve věku 15-65 let. Výzkum proběhl v ČR ve dnech 6. - 20. prosince 2019 a v PL 18. - 30. října 2019. Výběrový vzorek tvořilo v Česku 1005 a v Polsku 1028 respondentů vybraných metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obce a kraje bydliště. Cílem výzkumu bylo zmapování vztahu české a polské veřejnosti k biopotravinám.

celý článek

Hledáme spolehlivé tazatele pro dlouhodobou spolupráci

1.1.2018 | FOCUS ke své práci potřebuje spolehlivé a pracovité lidi, protože bez nich by nemohl nabízet svým klientům služby a výzkumy v té nejlepší kvalitě.

celý článek

Čechům vadí dvojí kvalita potravin v Evropě, ukázal průzkum. Nevěří těm z Polska, Číny a Německa

21.2.2016 | Podle nového průzkumu Státní zemědělské a potravinářské inspekce považuje více než čtvrtina dotazovaných různou kvalitu potravin v Evropě za manipulaci. Skutečný důvod podle spotřebitelů spočívá v tom, že výrobci šetří na dražších surovinách. Mezi nejvíce falšované potraviny podle spotřebitelů patří zejména uzeniny, marmelády či lihoviny. Podle ministra zemědělství je důležitá edukace zákazníka a jeho zpětná vazba obchodníkovi.

celý článek

CAPIbus

Výzkum reprezentativní na populaci ČR / SR starší 18 let nebo 15 let, realizovaný metodou face to face rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty.

Výběr respondentů

 • V ČR 1000 respondentů.
 • V SR 1000 respondentů.

Způsob výběru

 • Záměrný kvótní výběr.
 • Kvotními znaky jsou pohlaví, věk, vzdělání, velikost sídla, region (kraj), v SR také národnost. Výběrový soubor je reprezentativní dovnitř krajů.
 • Dotazník obsahuje screeningovou část, která zaručuje výběr správného respondenta. Účast ve výzkumu je vždy dobrovolná. Respondent se smí výzkumu trhu či veřejného mínění účastnit max. 2x do roka.

Nástroj sběru dat

 • Standardizovaný dotazník složený z tématicky řazených otázek různých klientů. Před zahájením sběru dat je dotazník pilotáván na 10 respondentech s cílem ověření srozumitelnosti jednotlivých otázek.
 • Dotazník je naprogramován v modulu CAPI našeho vlastního softwaru pro sběr dat focusIS, který umožňuje přehrávat audio i video obsah, automaticky dodržovat filtry, rotaci otázek nebo položek v rámci otázky, dodržovat logiku odpovědí respondentů, zaznamenávat na pozadí čas a datum vyplnění dotazníku, používat různé typy conjoint analýz atp.

Metoda sběru dat

 • Face to face standardizované rozhovory vyškolených tazatelů s respondenty zaznamenávané do elektronického dotazníku
 • Rozhovory probíhají v domácnostech respondentů.
 • Každé dotazování se řídí principy mezinárodní organizace ESOMAR, jíž je FOCUS členem.

Kontrola sběru dat

 • 50% náhodná kontorola uskutečněných rozhovorů. Kontrola je zaměřena na správnost výběru dotazované osoby a úpnost a správnost vyplnění dotazníků.
 • V případě zájmu je možné poskytnout klientovi přístup do klientské sekce systému focusIS, kde může průběžně sledovat stav a průběh sběru dat.

Výstupy

 • Výsledky v podobě datového souboru (např. xls, sav, csv, dat), frekvenční tabulky a tabulky druhého stupně (crosstabs). Otevřené otázky můžeme nakódovat. Součástí výstupů může být i testování četností pro určení signifikantních rozdílů s využitím statistických testů. V případě zájmu ze strany klienta přípravíme komplexní závěrečnou zprávu z výzkumu (za příplatek).
© 2015 Focus Agency
vytvořilo Anything Studio