Aktuálně
Domácí násilí je problém a věnuje se mu málo pozornosti, myslí si drtivá většina obyvatel Česka

5.1.2021 | Velká většina běžné populace vnímá fenomén domácího násilí jako závažné či podstatné téma zasahující významnou část společnosti. Zlehčují ho spíš muži. Fyzické i psychické násilí může dle většiny dotázaných způsobit stejně závažnou újmu. Naproti tomu sexuální násilí ve vztahu dle názoru české veřejnosti tak zásadní šrám na oběti nezanechá. Vyplývá to z kvantitativního výzkumu, který pro Nadaci Vodafone, realizoval FOCUS. Na výzkumu spolupracovaly výzkumnice Sociologického ústavu AV ČR a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy zveřejněného k Mezinárodnímu dni za odstranění násilí páchaného na ženách (25.11.). Zjištění poslouží k dalšímu rozšiřování bezplatné mobilní aplikace Bright Sky pro řešení domácího násilí, kterou Nadace Vodafone v Česku provozuje.

celý článek

TISKOVÁ ZPRÁVA: BIOPOTRAVINY OPTIKOU ČESKÉ A POLSKÉ VEŘEJNOSTI

1.1.2021 | Agentura Focus ve spolupráci s polskou výzkumnou agenturou IMAS provedla reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky a populaci Polské republiky ve věku 15-65 let. Výzkum proběhl v ČR ve dnech 6. - 20. prosince 2019 a v PL 18. - 30. října 2019. Výběrový vzorek tvořilo v Česku 1005 a v Polsku 1028 respondentů vybraných metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obce a kraje bydliště. Cílem výzkumu bylo zmapování vztahu české a polské veřejnosti k biopotravinám.

celý článek

Hledáme spolehlivé tazatele pro dlouhodobou spolupráci

1.1.2018 | FOCUS ke své práci potřebuje spolehlivé a pracovité lidi, protože bez nich by nemohl nabízet svým klientům služby a výzkumy v té nejlepší kvalitě.

celý článek

Čechům vadí dvojí kvalita potravin v Evropě, ukázal průzkum. Nevěří těm z Polska, Číny a Německa

21.2.2016 | Podle nového průzkumu Státní zemědělské a potravinářské inspekce považuje více než čtvrtina dotazovaných různou kvalitu potravin v Evropě za manipulaci. Skutečný důvod podle spotřebitelů spočívá v tom, že výrobci šetří na dražších surovinách. Mezi nejvíce falšované potraviny podle spotřebitelů patří zejména uzeniny, marmelády či lihoviny. Podle ministra zemědělství je důležitá edukace zákazníka a jeho zpětná vazba obchodníkovi.

celý článek

CATIbus

Reprezentativní výzkum na populaci ČR / SR realizovaný pomocí telefonických rozhovorů vyškolených operátorů našeho call centra s respondenty.

Velikost výběrového souboru

500 respondentů v ČR a 500 respondentů v SR.

Výběr respondentů

Software focusIS generuje a vytáčí náhodné kombinace telefonních čísel v rozsahu předvoleb všech mobilních operátorů. Tazatel ani supervizor projektu tak nemá na výběr respondentů vliv, vše řídí počítač. Díky náhodnému výběru má každý obyvatel ČR vlastnící mobilní telefon či pevnou linku stejnou pravděpodobnost být vybrán. Účast na výzkumu je dobrovolná. Respondent se smí výzkumu trhu či veřejného mínění zúčastnit max. 2x ročně. Každé telefonní číslo je kontaktováno až 3x v případě, že na první zavolání nikdo nereaguje.

Struktura výběrového souboru

Získaný výběrový soubor je reprezentativní na populaci ČR / SR starší 18 nebo 15 let.

Sběr dat

Telefonické standardizované rozhovory vyškolených operátorů s respondenty. Metoda telefonického dotazování je pro respondenta velmi komfortní. Telefonické rozhovory může respondent provést ve vybraném čase třeba při jízdě v dopravním prostředku, v zaměstnání, v domácnosti, během cestování, nakupování atd. Nevýhodou telefonických rozhovorů je, že nelze předkládat respondentovi různé pomocné karty, přehrávat videa apod. Oproti internetovému dotazování umožňuje telefonické dotazování zacílit na celou populaci téměř bez omezení – mobilní telefon vlastní v dnešní době 95% populace.

Kontrola sběru dat

Tazatelé jsou po celou dobu dotazování pod dohledem supervizora, který jednotlivé tazatele kontroluje osobně či pomocí náhledu a náslechu rozhovoru.

Výstupy

Výsledky v podobě datového souboru (např. xls, sav, csv, dat), frekvenční tabulky a tabulky druhého stupně (crosstabs). Otevřené otázky můžeme nakódovat. Součástí výstupů může být i testování četností pro určení signifikantních rozdílů s využitím statistických testů. V případě zájmu ze strany klienta přípravíme komplexní závěrečnou zprávu z výzkumu (za příplatek).

© 2015 Focus Agency
vytvořilo Anything Studio