Aktuálně
Domácí násilí je problém a věnuje se mu málo pozornosti, myslí si drtivá většina obyvatel Česka

5.1.2021 | Velká většina běžné populace vnímá fenomén domácího násilí jako závažné či podstatné téma zasahující významnou část společnosti. Zlehčují ho spíš muži. Fyzické i psychické násilí může dle většiny dotázaných způsobit stejně závažnou újmu. Naproti tomu sexuální násilí ve vztahu dle názoru české veřejnosti tak zásadní šrám na oběti nezanechá. Vyplývá to z kvantitativního výzkumu, který pro Nadaci Vodafone, realizoval FOCUS. Na výzkumu spolupracovaly výzkumnice Sociologického ústavu AV ČR a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy zveřejněného k Mezinárodnímu dni za odstranění násilí páchaného na ženách (25.11.). Zjištění poslouží k dalšímu rozšiřování bezplatné mobilní aplikace Bright Sky pro řešení domácího násilí, kterou Nadace Vodafone v Česku provozuje.

celý článek

TISKOVÁ ZPRÁVA: BIOPOTRAVINY OPTIKOU ČESKÉ A POLSKÉ VEŘEJNOSTI

1.1.2021 | Agentura Focus ve spolupráci s polskou výzkumnou agenturou IMAS provedla reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky a populaci Polské republiky ve věku 15-65 let. Výzkum proběhl v ČR ve dnech 6. - 20. prosince 2019 a v PL 18. - 30. října 2019. Výběrový vzorek tvořilo v Česku 1005 a v Polsku 1028 respondentů vybraných metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obce a kraje bydliště. Cílem výzkumu bylo zmapování vztahu české a polské veřejnosti k biopotravinám.

celý článek

Hledáme spolehlivé tazatele pro dlouhodobou spolupráci

1.1.2018 | FOCUS ke své práci potřebuje spolehlivé a pracovité lidi, protože bez nich by nemohl nabízet svým klientům služby a výzkumy v té nejlepší kvalitě.

celý článek

Čechům vadí dvojí kvalita potravin v Evropě, ukázal průzkum. Nevěří těm z Polska, Číny a Německa

21.2.2016 | Podle nového průzkumu Státní zemědělské a potravinářské inspekce považuje více než čtvrtina dotazovaných různou kvalitu potravin v Evropě za manipulaci. Skutečný důvod podle spotřebitelů spočívá v tom, že výrobci šetří na dražších surovinách. Mezi nejvíce falšované potraviny podle spotřebitelů patří zejména uzeniny, marmelády či lihoviny. Podle ministra zemědělství je důležitá edukace zákazníka a jeho zpětná vazba obchodníkovi.

celý článek

CAWIbus

Výzkum reprezentativní na internertovou populaci ČR / SR ve věku 15 - 60 let. Dotazování na online panelu.

Velikost výběrového souboru

  • V ČR 500 respondentů.
  • v SR 500 respondentů.

Výběr respondentů

  • Záměrný kvótní výběr z online panelu respondentů.
  • Kvotními znaky jsou pohlaví, věk, vzdělání, velikost sídla, region (kraj).
  • Dotazník obsahuje screeningovou část, která zaručuje výběr správného respondenta. Účast ve výzkumu je vždy dobrovolná. Respondent se smí výzkumu trhu či veřejného mínění účastnit max. 6x do roka.

Charakteristika panelu

Panel čítá v ČR cca 70 000 a v SR 40 000 potenciálních respondentů. Disponuje vlastním vnitřním systémem řízení kvality, který se skládá z přísné kontroly totožnosti členů panelu, dlouhodobé kontroly správnosti / konzistence odpovědí, variability rekrutačních metod, zavedení Optimus ID (kombinace sledování IP adresy a browseru za účelem kontroly toho, zda respondent nepřistupuje do výzkumu pod více různými přihlašovacími údaji).

Nástroj sběru dat

  • Standardizovaný dotazník složený z tématicky řazených otázek různých klientů.
  • Dotazník je naprogramován v modulu CASI našeho vlastního softwaru pro sběr dat focusIS, který umožňuje přehrávat audio i video obsah, automaticky dodržovat filtry, rotaci otázek nebo položek v rámci otázky, dodržovat logiku odpovědí respondentů, zaznamenávat na pozadí čas a datum vyplnění dotazníku, používat různé typy conjoint analýz atp.

Metoda sběru dat

  • Dotazování respondentů z online panelu.
  • Dotazník vyplňuje respondent sám na svém počítači.

Kontrola sběru dat

Technologie focusIS CASI zajišťuje, že systém hlídá korektnost a úplnost vyplnění dotazníku, nemůže se např. stát, že by respondent otázky přeskočil či vyplnil ty, které nemá z důvodu filtru vyplňovat. Systém na pozadí zaznamenává čas a datum vyplňování dotazníku, dále pak celkovou dobu vyplňování dotazníku, ale také dobu strávenou vyplňováním jednotlivých otázek i stran v dotazníku. Kontrola sběru dat (za využití speciálního algoritmu) hlídá výrazné odchylky od průměru všech sledovaných parametrů. Dotazníky, které se v jednotlivých sledovaných parametrech vymykají standardu, jsou před statistickým zpracováním dat vyřazeny.

Výstupy

Výsledky v podobě datového souboru (např. xls, sav, csv, dat), frekvenční tabulky a tabulky druhého stupně (crosstabs). Otevřené otázky můžeme nakódovat. Součástí výstupů může být i testování četností pro určení signifikantních rozdílů s využitím statistických testů. V případě zájmu ze strany klienta přípravíme komplexní závěrečnou zprávu z výzkumu (za příplatek).

© 2015 Focus Agency
vytvořilo Anything Studio